Een goede integratie is heel belangrijk voor de professional en zijn of haar gezin. Uit onderzoek is gebleken dat eventuele problemen al na een aantal maanden kunnen ontstaan. De oorzaak ligt vaak op het sociale vlak. Een partner die niet kan wennen, cultuurverschillen zijn te groot of het blijkt lastig aansluiting te vinden bij collega’s. Expat Professionals participeert actief in diverse expat communities en introduceert de professional en zijn of haar gezin in deze gemeenschappen. Wij zorgen voor een warm welkom zodat de professionals zich volledig kunnen focussen op de baan en de werkgever waarvoor zij gekozen hebben. Hierdoor neemt het risico van verloop, discontinuïteit en ziekteverzuim aanzienlijk af.

Opstellen wervingsprofiel

Stap 1

Na een uitgebreide functie-intake, stelt Expat Professionals een wervingsprofiel op. Deze ontvangt de opdrachtgever ter goedkeuring.

Start werving

Stap 2

Na een akkoord op het wervingsprofiel gaat Expat Professionals op zoek naar geschikte kandidaten. Hierbij zetten we diverse middelen in zoals lokale recruiters, (social) media, search via onze eigen database en via externe wervingsbronnen. We houden telefonische interviews (o.a. via Skype) met potentiële kandidaten.

Selectie kandidaten

Stap 3

Op basis van de gesprekken met potentiële kandidaten maken we een selectie. De meest geschikte kandidaten dragen we voor aan de opdrachtgever.

Eerste gesprekken

Stap 4

Als de opdrachtgever met één of meerdere kandidaten nader kennis wil maken, plannen we een gesprek in via Skype. Eventuele vervolggesprekken zullen ook op deze manier plaatsvinden. Bij een positieve terugkoppeling aan beide zijden, kan de opdrachtgever een aanbieding doen.

Afronden procedure

Stap 5

Als beide partijen een overeenkomst met elkaar aan willen gaan, zal de kandidaat naar Nederland komen om de procedure verder af te ronden. Expat Professionals ondersteunt en faciliteert dit hele proces in overleg met beide partijen.

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.