De human connection

Om te kunnen groeien en ontwikkelen is het voor een bedrijf een absolute must om de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Je wilt dan ook op ieder moment kunnen beschikken over professionals met de vaardigheden en kwalificaties die nodig zijn om een project of opdracht tot een goed einde te brengen. In Nederland zijn deze professionals niet altijd beschikbaar. Zeker niet als het gaat om hoogopgeleide IT- en Engineering professionals. Expat Professionals biedt dan uitkomst. Onze kracht ligt in het matchen van buitenlandse IT- en Engineering specialisten met Nederlandse bedrijven.

Als human connection zorgt Expat Professionals voor de juiste match tussen buitenlandse professionals en Nederlandse bedrijven.

lokale recruitment, optimale begeleiding

Expat Professionals is hierin de partij om deze IT- en Engineeringspecialisten vanuit het buitenland naar Nederland te halen. Dat traject en dienstverlening is op zich niet nieuw, echter door lokale recruitment en optimale begeleiding van de kennismigranten, ook nadat deze aan de slag gaan bij uw organisatie maakt dat we uniek zijn in deze markt van hoogconjunctuur.

Vanuit de kernwaarde ‘connection’ staan we de kennismigrant bij, vanaf het eerst contactmoment, tot aan het moment dat deze gaat starten. Daar komen verschillende aspecten bij kijken om hen ook goed te laten landen. Denk aan de gehele procedure die doorlopen moet worden om de nodige vergunningen te verkrijgen, het vinden van geschikte woonruimte en het lokaal wegwijs maken van de kennismigrant. Naast het feit dat wij referent zijn bij het IND, hebben wij ons middels nauwe samenwerkingen omringd met de juiste partners om deze (deel) processen vloeiend te laten verlopen.

Kennismigranten ontzorgen

Ook de eventuele partner en het gezin worden hierin niet vergeten. Uit o.a. eigen onderzoek onder opdrachtgevers alsook kennismigranten is gebleken dat evt. problemen al na een paar maanden ontstaan op met name sociaal vlak nadat de medewerker een aantal maanden aan de slag is. Dit heeft te maken gewenning, cultuuraspecten en het feit dat de partner niet gelukkig is op het thuisfront. Omdat wij actief participeren in verschillende expat community ’s kunnen wij zowel medewerkers als hun partners introduceren in deze gemeenschappen.

Door kennismigranten op zoveel mogelijk vlakken te ontzorgen kunnen zij de volledige focus leggen op de baan en de werkgever waarvoor zij gekozen hebben. Het risico van verloop en daarmee discontinuïteit en ziekteverzuim neemt hierdoor aanzienlijk af.

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.